Emilio Morenatti, Pakistanlı Kız Çocukları, 2010

Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık

Kadına karşı ayrımcılık, Kadına Karşı Her Türlü Ay­rımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin (Kadın Hakları Sözleşmesi), 1. maddesinde şu ifadelerle tanımlanır: Kadınların, medeni durumlarına bakılmak­ sızın siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel veya kişi­sel alanlarda insan hakları ve...

Anayasa Mahkemesi

Demokrasinin Temel İlkeleri

Yunanca asıllı bir kavram olan demokrasi, halk anlamına gelen demos ile iktidar anlamına gelen kratos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur . Günümüzde halkın iktidarı, halk egemenliği, millet egemenliği gibi anlamlara gelmektedir. Demokrasilerde yönetim, vatandaşlar tarafından belirlenir....

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Ön Söz İnsanlık topluluğunun bütün üyelerinde bulunan onurun, eşit ve başkasına aktarılamaz hakların tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesi insanlık vicdanını isyana yönelten zorbalıklara yol açmış...

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

Dünya Barışı İçin Çalışan Uluslararası Kuruluşlar

Dünya barışı, uluslararası dayanışma ve iş birliğini gerektiren bir konudur. Dünyanın birçok yerinde devam eden savaşları, çatışmaları tek bir gücün çözmesi mümkün değildir. Dünya halkları, yaşadıkları acı tecrübelerin sonunda pek çok uluslararası kuruluşun kurulmasına...

Barış Güvercini

Dünya Barışı İçin Türkiye’nin Görevleri

Barış eğitimi için küresel kampanya düzenleyicileri barışın, barış kültürünün oluşturulmasıyla mümkün olacağını savunurlar. Bu savunularını “barış kültürü, dünya vatandaşları küresel sorunları anladıkları, çatışmalara çözüm bulma becerisi kazandıkları, şiddete başvurmaksızın adalet için mücadele ettikleri, insan...