Eşitlik aynı olmak değildir.

Hak, Özgürlük ve Eşitlik Kavramları

Bir hukuk düzeninin öznesi kişidir. Yani hukuk düzeni, kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenler. Hukuk açısından kişi iki türlüdür. Birincisi gerçek kişiler. Sağ doğmuş olmak kaydıyla her insan hukukun öznesi olan gerçek bir kişidir….

Devamını oku »

Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Dünya İnsan Hakları Günü, her yıl Aralık ayının 10. günü olarak tüm dünyada kutlanmaktadır.  10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden yaklaşık üç…


Emilio Morenatti, Pakistanlı Kız Çocukları, 2010

Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık

Kadına karşı ayrımcılık, Kadına Karşı Her Türlü Ay­rımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin (Kadın Hakları Sözleşmesi), 1. maddesinde şu ifadelerle tanımlanır: Kadınların, medeni durumlarına bakılmak­ sızın siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel veya kişi­sel alanlarda insan hakları ve temel…


Anayasa Mahkemesi

Demokrasinin Temel İlkeleri

Yunanca asıllı bir kavram olan demokrasi, halk anlamına gelen demos ile iktidar anlamına gelen kratos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur . Günümüzde halkın iktidarı, halk egemenliği, millet egemenliği gibi anlamlara gelmektedir. Demokrasilerde yönetim, vatandaşlar tarafından belirlenir. Fakat…İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Ön Söz İnsanlık topluluğunun bütün üyelerinde bulunan onurun, eşit ve başkasına aktarılamaz hakların tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesi insanlık vicdanını isyana yönelten zorbalıklara yol açmış olduğu…