Category: Demokratik Sistem ve Yaşayan Demokrasi

Anayasa Mahkemesi

Demokrasinin Temel İlkeleri

Yunanca asıllı bir kavram olan demokrasi, halk anlamına gelen demos ile iktidar anlamına gelen kratos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur . Günümüzde halkın iktidarı, halk egemenliği, millet egemenliği gibi anlamlara gelmektedir. Demokrasilerde yönetim, vatandaşlar tarafından belirlenir....

Yarı Doğrudan Demokrasi

Cumhuriyet ve Demokrasi Ayrımı

Cumhuriyet, yöneticilerin seçme yeterliliğine sahip vatandaşlar tarafından belirli ve düzenli aralıklarla yapılan seçimler sonucunda belirlenmesine dayanan devlet şeklidir. Temel göstergesi, yöneticilerin seçilme yeterliliğine sahip halk tarafından seçilmesi ve bu seçimin periyodik aralıklarla tekrarlanmasıdır. Demokrasi...

Demokrasi

Demokrasinin Uygulanma Biçimleri Nelerdir?

Demokrasinin uygulanma biçimleri, doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yarı doğrudan demokrasi olmak üzere üçe ayrılır. Doğrudan demokrasi, Eski Yunan Şehir Devletleri ve İsviçre Kantonlarında uygulanmıştır. Yarı doğrudan demokrasinin araçlarına (referandum, halk vetosu vb.) İtalya’da...

Demokratik Vatandaş

Demokratik Vatandaş

Aristoteles, “İyi insan olmak her zaman iyi vatandaş olmak anlamına gelmez.” der. “İyi vatandaş kimdir ve özellikleri nelerdir?” sorusu Eski Yunan’dan beri yanıtı aranan bir soru olmuştur. Antik Çağ’da iyi insan iyi vatandaş olarak...

Demokrasinin Temel Değerleri

Demokrasinin Temel Değerleri

Jürgen Habermas demokrasiyi ortak bir iradenin oluşum süreci olarak tanımlıyor. İşte bu ortak iradenin oluşturulmasına herkesin katılım sağlayabilmesi için kurumların ve hukuk kurallarının yeniden düzenlenmesi gerekir. Burada katılım kültürü oldukça önemlidir. Çünkü insanlar katılım...