İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Haklarının Özneleri

İnsanın akıl sahibi olması, onun temel özelliğidir. İnsan, yaşamını idame ettirmek için gerekli olan bilgileri ancak akıl sayesinde bulabilir (üretebilir) ve kullanabilir. İnsan, hayvanların yaptığı gibi sadece duyularını kullanarak hayatını sürdürmez. O, bir düşünme sürecine…

Devamını oku »

Seyahat özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak devletin vatandaşa karşı görevlerinden biridir.

İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Hayata Geçirilmesi

İnsan hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesinde hem devlete hem de vatandaşlara büyük görevler düşmektedir. Hak ve özgürlüklerin tanınması, devletin olduğu kadar uluslararası kuruluşların da görevleri arasındadır. 20. yüzyılda ortaya çıkan bu anlayış, hak ve özgürlükler…


İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Hak ve Özgürlüklerini Korumak

İnsan, hak ve özgürlükleriyle insandır. İnsan, değerli ve onurlu bir varlık olduğu için bu hak ve özgürlükleri doğumla birlikte kazanmıştır. Hak ve özgürlüklerini kullandıkça değerini ve onurunu korur ve yaşam kalitesini yükseltir. İnsan hakları, yüce…


Babil Kralı Hammurabi'nin hazırladığı ve adıyla anılan kanunlar eski kanunlardan biridir.

Hammurabi Kanunları – Hammurabi Kanunnamesi

Babil Kralı Hammurabi (MÖ 1728-1686), kendi adıyla bir kanunname hazırlar. Hammurabi Kanunnamesi‘nin ön sözünde; kötüleri yok ederek, kuvvetlilerin zayıfları ezmesini önleyerek ülkede adaleti sağlayacağını ve halkını eğiterek halkın refahını artıracağını ilan eder. İlan etmekle yetinmez,…Fransa'nın uyduğu temel ilkeler 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nde yer almaktadır.

İnsan Hakları Alanında Yaşanan Gelişmeler

İnsan haklarının filozoflar tarafından ele alınması ve sorgulanmasının tarihi oldukça eski olmasına karşın siyasal bir öğreti olarak ortaya çıkışının düşünsel temelleri XVII. yüzyılda atılmıştır. Bu yüzyılda yeni anlamlar kazanan doğal hukuk kuramı insan hakları konusunda…