Category: Uncategorized

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70. Yılı Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Çocuk Hakları

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Madde 1, Çocuğun tanımı: Sözleşmeye göre on sekiz yaşına kadar çocuksunuz. Madde 2, Ayrımcılık: Irk, renk, cinsiyet, din, görüş, köken veya ekonomik durum, engellilik doğum veya anne babanız veya vasinizin herhangi bir başka özelliği...