Çeşitlilik Zenginliktir

Demokratik Değerler ve Demokrasi Kültürü

Toplum, farklı kültür ve değer sistemlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu durum, toplumu meydana getiren bireylerin farklı kültür ve değerlere sahip olmasının doğal sonucudur; ancak çeşitliliğin ve farklılığın yaşandığı çok kültürlü bir toplumda bir değer çatışması...

Bir Grup Erasmus Öğrencisi

Erasmus: Farklı Kültürlerin Buluşma Noktası

“Erasmus, Avrupa Birliğine üye ve aday olan ülkelerin üniversite öğrencilerinin öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında sürdürmelerine olanak veren bir öğrenci değişim programıdır. Ben de o programa dahil olan şanslı öğrencilerden biriydim. Üniversite eğitimimin iki...

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı

Demokratik Katılım İçin Dijital Vatandaşlık

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Gün geçtikçe bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan insanların sayısı artmaktadır. Aşağıdaki görselde TÜİK verilerine göre ülkemizde 2007-2012 yılları arasında İnternet ve bilgisayar kullanım...

Doğal Çevre

Çevremizi Koruyalım

Bilinçli veya bilinçsiz olarak ekolojik dengenin bozulmasına neden olan insanoğlu, aynı zamanda doğal çevrenin korunması için de önemli çalışmalar yapmaktadır. Günümüzde uluslararası toplum, politik ve ekonomik sorunların yanı sıra çevre sorunlarının çözümü için de...

Üretim tesislerinin doğal çevre tahribatı

Üretim, Tüketim, Ekolojik Denge ve İnsan Sağlığı

Üretim faaliyetlerinin yapıldığı tesisler zaman zaman doğal çevrede tahribata yol açabilmektedir. Bu tahribat, bazen üretim tesislerinin kurulum aşamasında bazen de kurulduktan sonra tesisten doğaya bırakılan zararlı atıklar yoluyla olmaktadır. Bunların dışında bazı üretim faaliyetlerindeki...

Küresel Isınmanın Doğal Çevreye Etkisi

Doğal Çevre ve İnsan

İnsan ve doğal çevre arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Doğal çevre insan yaşamını etkilerken insanlar da doğal çevreyi değiştirmektedirler, ancak bu ilişkide kuralları koyan ve değiştiren insandır. İnsanlar kendileri için yaşam alanı oluşturup üretim...