Kadın Otobüs Şoförü

Toplumsal Cinsiyet Algısı

Toplumda kadın ve erkeklere ait farklı roller vardır. Bu rollerin bazıları kadın ve erkeklerin biyolojik özelliklerine bazıları ise tamamen toplumun algısı ve kültürel özelliklerine dayalı olarak belirlenmiştir. Kadın ve erkekler arasındaki biyolojik farklılıklar cinsiyet kavramı…


Ortak Değerlerimiz

Toplumsal Birliğin Harcı: Değerler

DEĞER; Bireylerin düşünce, tutum ve eylemlerinde birer standart olarak ortaya çıkan kültürel ögelerdir (Çağlar, 2005). Değerler, doğrudan ve dolaylı bir şekilde insan hayatına yön verir. Bireyler, hayatları boyunca aldıkları kararlarda ve gerçekleştirdikleri eylemlerde sahip oldukları…


Çeşitlilik Zenginliktir

Demokratik Değerler ve Demokrasi Kültürü

Toplum, farklı kültür ve değer sistemlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu durum, toplumu meydana getiren bireylerin farklı kültür ve değerlere sahip olmasının doğal sonucudur; ancak çeşitliliğin ve farklılığın yaşandığı çok kültürlü bir toplumda bir değer çatışması ve…


Bir Grup Erasmus Öğrencisi

Erasmus: Farklı Kültürlerin Buluşma Noktası

“Erasmus, Avrupa Birliğine üye ve aday olan ülkelerin üniversite öğrencilerinin öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında sürdürmelerine olanak veren bir öğrenci değişim programıdır. Ben de o programa dahil olan şanslı öğrencilerden biriydim. Üniversite eğitimimin iki dönemini…


Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı

Demokratik Katılım İçin Dijital Vatandaşlık

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Gün geçtikçe bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan insanların sayısı artmaktadır. Aşağıdaki görselde TÜİK verilerine göre ülkemizde 2007-2012 yılları arasında İnternet ve bilgisayar kullanım istatistikleri…


Doğal Çevre

Çevremizi Koruyalım

Bilinçli veya bilinçsiz olarak ekolojik dengenin bozulmasına neden olan insanoğlu, aynı zamanda doğal çevrenin korunması için de önemli çalışmalar yapmaktadır. Günümüzde uluslararası toplum, politik ve ekonomik sorunların yanı sıra çevre sorunlarının çözümü için de önemli…