Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

Dünya Barışı İçin Çalışan Uluslararası Kuruluşlar

Dünya barışı, uluslararası dayanışma ve iş birliğini gerektiren bir konudur. Dünyanın birçok yerinde devam eden savaşları, çatışmaları tek bir gücün çözmesi mümkün değildir. Dünya halkları, yaşadıkları acı tecrübelerin sonunda pek çok uluslararası kuruluşun kurulmasına vesile…


Barış Güvercini

Dünya Barışı İçin Türkiye’nin Görevleri

Barış eğitimi için küresel kampanya düzenleyicileri barışın, barış kültürünün oluşturulmasıyla mümkün olacağını savunurlar. Bu savunularını “barış kültürü, dünya vatandaşları küresel sorunları anladıkları, çatışmalara çözüm bulma becerisi kazandıkları, şiddete başvurmaksızın adalet için mücadele ettikleri, insan hakları…Sorunlar, konuşularak çözüme kavuşturulabilir.

Çatışmalar Şiddete Başvurmadan Çözüme Kavuşturulmalı

Toplumsal yaşam içinde hepimiz ailede, okulda ve yakın çevremizde değişik nedenlerle çatışmalar yaşarız. Bu durum son derece doğaldır. Çünkü toplumu meydana getiren insanların düşünceleri, kişilikleri, karakterleri, beklentileri, çıkarları ve kültürleri birbirinden farklıdır. Çatışmalar çoğunlukla insanların;…


Barış ve Uzlaşma

Bireyin Kendisiyle Barışık Olmasının Toplumsal Barışa Etkisi

Kendisiyle barışık olmanın önemli sonuçlarından biri de toplumsal barışa yaptığı katkıdır. Kendisiyle barışık insanın dışa vuran özelliklerini Psikiyatr Dr. Özkan Pektaş şöyle tanımlıyor: “Özellikle duygulanımlarını dengeleyen, tepkilerini kontrol edebilen, mümkün olduğunca nerede, ne şekilde davranacağını…


Bir toplumdaki kültürel çeşitlilik o toplumun sahip olduğu bir zenginliktir.

Çokluk İçinde Birlik

Biz ve öteki, benzerlik ve farklılık, birey ve toplum, alt kültür ve üst kültür gibi iklimlerin çağrıştırdığı içerme veya dışlamanın bireyin/toplumun algısındaki karşılığı toplumsal ilişkileri etkiler. Toplumsal yapı içinde birey, bir devletin vatandaşı olduğu gibi…