Sorunlar, konuşularak çözüme kavuşturulabilir.

Çatışmalar Şiddete Başvurmadan Çözüme Kavuşturulmalı

Toplumsal yaşam içinde hepimiz ailede, okulda ve yakın çevremizde değişik nedenlerle çatışmalar yaşarız. Bu durum son derece doğaldır. Çünkü toplumu meydana getiren insanların düşünceleri, kişilikleri, karakterleri, beklentileri, çıkarları ve kültürleri birbirinden farklıdır. Çatışmalar çoğunlukla...

Barış ve Uzlaşma

Bireyin Kendisiyle Barışık Olmasının Toplumsal Barışa Etkisi

Kendisiyle barışık olmanın önemli sonuçlarından biri de toplumsal barışa yaptığı katkıdır. Kendisiyle barışık insanın dışa vuran özelliklerini Psikiyatr Dr. Özkan Pektaş şöyle tanımlıyor: “Özellikle duygulanımlarını dengeleyen, tepkilerini kontrol edebilen, mümkün olduğunca nerede, ne şekilde...

Bir toplumdaki kültürel çeşitlilik o toplumun sahip olduğu bir zenginliktir.

Çokluk İçinde Birlik

Biz ve öteki, benzerlik ve farklılık, birey ve toplum, alt kültür ve üst kültür gibi iklimlerin çağrıştırdığı içerme veya dışlamanın bireyin/toplumun algısındaki karşılığı toplumsal ilişkileri etkiler. Toplumsal yapı içinde birey, bir devletin vatandaşı olduğu...

Yaşlılara yardımcı olmalıyız.

Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Katılımı

Yaşlanma doğal bir süreçtir. Normal şartlarda bütün insanlar bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve yaşlılık dönemlerinden geçmek durumundadır. Genellikle altmış beş yaş üzeri dönem yaşlılık dönemi olarak nitelendirilmektedir. Yaşlılık, iş gücünden uzaklaşılan, çocukların büyük...

Hak ve özgürlüklerimizi kullanamamamız bir sosyal dışlamadır.

Ayrımcılığa Karşı Çıkmak

Çeşitliliği benimsemeyen, başka kişi ve gruplara karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen kişi ve grupların olduğu da bir gerçekliktir. Bu durumun toplumsal barışı zedelememesi için özen gösterilmeli ve tedbirler alınmalıdır. Toplumların çeşitlilik ve barış...