Demokratik Vatandaşlık

Katılım Nedir, Ne Demektir?

Siyasal anlamda katılımı, “kamu yaşamında yer almak, kamu yaşamının bir parçası olmak” biçiminde tanımlayabiliriz. Bir başka anlatımla kamuyu ilgilendiren konularda bireysel olarak sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler aracılığı ile kararlara ortak olmaktır. Sosyal yaşam…


Hepimizin Hakkı İçin Hep Birlikte!

Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması

İnsan, hak ve özgürlükleri ile insandır. İnsan ancak söz konusu hak ve özgürlüklerini gerçek anlamda kullanır ise insani vasıflarına uygun davranışlarda bulunmuş olur. Hak tanımını irdelediğimizde hukuk düzeni tarafından kişiye tanınmış yetkiler olduğunu görürüz. Haklar…


Kukla

Özerklik Nedir, Ne Demektir?

Siyasal bir kavram olarak bilinen özerkliğin, insana ait bir özellik olarak kullanımı günümüzde yaygınlaşmıştır. Geçtan’a göre “Özerklik, bir insanın seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde ve iç sesi doğrultusunda yapabiliyor olma özgürlüğüdür.”(1) Özerklik; kişinin…


İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Haklarının Özneleri

İnsanın akıl sahibi olması, onun temel özelliğidir. İnsan, yaşamını idame ettirmek için gerekli olan bilgileri ancak akıl sayesinde bulabilir (üretebilir) ve kullanabilir. İnsan, hayvanların yaptığı gibi sadece duyularını kullanarak hayatını sürdürmez. O, bir düşünme sürecine…


Seyahat özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak devletin vatandaşa karşı görevlerinden biridir.

İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Hayata Geçirilmesi

İnsan hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesinde hem devlete hem de vatandaşlara büyük görevler düşmektedir. Hak ve özgürlüklerin tanınması, devletin olduğu kadar uluslararası kuruluşların da görevleri arasındadır. 20. yüzyılda ortaya çıkan bu anlayış, hak ve özgürlükler…


İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Hak ve Özgürlüklerini Korumak

İnsan, hak ve özgürlükleriyle insandır. İnsan, değerli ve onurlu bir varlık olduğu için bu hak ve özgürlükleri doğumla birlikte kazanmıştır. Hak ve özgürlüklerini kullandıkça değerini ve onurunu korur ve yaşam kalitesini yükseltir. İnsan hakları, yüce…