İnsan Hak ve Özgürlükleri

Demokrasi Eğitimi

Genel olarak eğitim, özel olarak da demokrasi eğitimi; çoğulcu ve katılımcı demokratik toplumu yurttaşların özümseyerek içlerine sindirdiği bir “yaşam biçimi” olarak yerleştirip yaşatmanın temel aracı olarak görülmektedir (Gülmez, 1996a). Demokrasi eğitimi; bireyleri insan hak ve…


İnsan Hak ve Özgürlükleri

Demokrasi Nedir, Demokrasi’nin Tanımı

Demokrasi, bir anda ortaya çıkmış ve isteyen her toplumun hemen gerçekleştirebileceği bir yönetim ve yaşama biçimi değildir (Kuzgun, 2002). Öyle olsaydı, bugün ekonomik, teknolojik ve iletişim araçları alanındaki gelişmelere bakarak Arap ülkelerinde de demokrasi kısa…


Haklarınızı Koruyoruz Temalı Afiş

İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi

İnsan haklarının tarihsel gelişimi üç kuşak olarak ele alınabilir. Birinci kuşak insan hakları olan kişisel ve siyasal hakların temelinde, aristokrasi burjuvazi çatışması vardır. Bu çatışma özgürlük ve eşitlik kavramlarını doğurmuştur. Birinci kuşak haklar devleti sınırlandırır….


İnsanlar ve Hakları

İnsan Hakları Kavramı ve Eğitim

İnsanlık, kendi tarihsel süreci içinde, insan için ama insana karşı verdiği savaşımın ürünü olan, evrensel bir değerler sistemi oluşturmuştur. Bu değerler sisteminin özünde; özgürlük, eşitlik, kardeşlik, sevgi, saygı, dostluk, hoşgörü, dayanışma gibi değerler bulunmaktadır. İnsan…