Aktif Vatandaşlık

Farklı Katılım Düzeyleri

Karar Alma Sürecine Sivil Katılım İçin İyi Uygulama İlkesi

Modern demokrasilerin üzerinde durduğu önemli konulardan biri, halkın siyasal süreçlere yabancılaşmasıdır. Sivil toplum kuruluşları yurttaşlara, siyasi parti ve lobilerin yanı sıra görüşlerini açıklayabilecekleri ve karar verme sürecinde çeşitli menfaatlerini güvence altına alabilecekleri farklı alternatifler sunmaktadır….


Demokratik Vatandaşlık

Katılım Nedir, Ne Demektir?

Siyasal anlamda katılımı, “kamu yaşamında yer almak, kamu yaşamının bir parçası olmak” biçiminde tanımlayabiliriz. Bir başka anlatımla kamuyu ilgilendiren konularda bireysel olarak sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler aracılığı ile kararlara ortak olmaktır. Sosyal yaşam…


Hepimizin Hakkı İçin Hep Birlikte!

Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması

İnsan, hak ve özgürlükleri ile insandır. İnsan ancak söz konusu hak ve özgürlüklerini gerçek anlamda kullanır ise insani vasıflarına uygun davranışlarda bulunmuş olur. Hak tanımını irdelediğimizde hukuk düzeni tarafından kişiye tanınmış yetkiler olduğunu görürüz. Haklar…


Kukla

Özerklik Nedir, Ne Demektir?

Siyasal bir kavram olarak bilinen özerkliğin, insana ait bir özellik olarak kullanımı günümüzde yaygınlaşmıştır. Geçtan’a göre “Özerklik, bir insanın seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde ve iç sesi doğrultusunda yapabiliyor olma özgürlüğüdür.”(1) Özerklik; kişinin…


Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı

Demokratik Katılım İçin Dijital Vatandaşlık

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Gün geçtikçe bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan insanların sayısı artmaktadır. Aşağıdaki görselde TÜİK verilerine göre ülkemizde 2007-2012 yılları arasında İnternet ve bilgisayar kullanım istatistikleri…


Doğal Çevre

Çevremizi Koruyalım

Bilinçli veya bilinçsiz olarak ekolojik dengenin bozulmasına neden olan insanoğlu, aynı zamanda doğal çevrenin korunması için de önemli çalışmalar yapmaktadır. Günümüzde uluslararası toplum, politik ve ekonomik sorunların yanı sıra çevre sorunlarının çözümü için de önemli…