Aktif Vatandaşlık

Üretim tesislerinin doğal çevre tahribatı

Üretim, Tüketim, Ekolojik Denge ve İnsan Sağlığı

Üretim faaliyetlerinin yapıldığı tesisler zaman zaman doğal çevrede tahribata yol açabilmektedir. Bu tahribat, bazen üretim tesislerinin kurulum aşamasında bazen de kurulduktan sonra tesisten doğaya bırakılan zararlı atıklar yoluyla olmaktadır. Bunların dışında bazı üretim faaliyetlerindeki olumsuz…


Küresel Isınmanın Doğal Çevreye Etkisi

Doğal Çevre ve İnsan

İnsan ve doğal çevre arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Doğal çevre insan yaşamını etkilerken insanlar da doğal çevreyi değiştirmektedirler, ancak bu ilişkide kuralları koyan ve değiştiren insandır. İnsanlar kendileri için yaşam alanı oluşturup üretim faaliyetleri…


Tüketirken bilinçli olmak gerekir.

Bilinçli Tüketici İlkeleri Nelerdir?

Bilinçli tüketici ilkelerini maddeler halinde inceleyelim. Bilinçli Tüketici İlkeleri: Alışveriş için önceden planlama yapınız. Yapacağınız tüketimin çevreye ve topluma etkisini dikkate alınız. Yalnızca gerçekten ihtiyacınız olanları satın alınız. Satın aldığınız ürünleri ve paketlerini gerektiğinde tamir…


Tüketirken bilinçli olmak gerekir.

Tüketirken de Bilinçliyiz

Günümüz dünyasında bilinçli tüketici olmak birçok açıdan son derece önemlidir. Birincisi, doğal kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekliliği bilinçli tüketici olmayı zorunlu kılmaktadır. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok tüketim malının ham maddesi doğada sınırlı miktardadır. Bu…


Çevrelerindeki Sorunun Çözümü İçin Harekete Geçmiş Vatandaşlar

Aktif Vatandaş Olmak İçin Harekete Geçmek

Çevrenizde toplumsal yaşam, doğal çevre ve sağlık ile ilgili birçok sorun yaşanıyor olabilir. Bu sorunların çözümünde kimlerin ne tür roller üstlendiklerini hiç düşündünüz mü? Hatta bunun da ötesinde bu sorunların çözümünde siz de bir rol…


Yarı Doğrudan Demokrasi

Demokratik Karar Alma Süreçlerine Katılım

Demokrasi sadece halkın kendisini yönettiği bir sistem değil, bir yaşam şeklidir. Bu yaşam, demokrasi kültürünü gerektirmektedir. Demokrasi kültürü ise halkın yaşama aktif katılımını zorunlu kılmaktadır. Halk, yaşadığı her yerde, ailede, işte, çevrede, toplumda aktif katılımcı…