Aktif Vatandaşlık


Kukla

Özgür ve Özerk Birey Olmak

İnsanlar doğuştan özgürdürler. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddelerinden birisinin de ‘özgürlük’ olduğunu hatırlayalım. Özgürlük; her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur (TDK, 2013). Günlük hayatta aldığımız her…