Barış ve Uzlaşma


İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Ön Söz İnsanlık topluluğunun bütün üyelerinde bulunan onurun, eşit ve başkasına aktarılamaz hakların tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesi insanlık vicdanını isyana yönelten zorbalıklara yol açmış olduğu…


Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

Dünya Barışı İçin Çalışan Uluslararası Kuruluşlar

Dünya barışı, uluslararası dayanışma ve iş birliğini gerektiren bir konudur. Dünyanın birçok yerinde devam eden savaşları, çatışmaları tek bir gücün çözmesi mümkün değildir. Dünya halkları, yaşadıkları acı tecrübelerin sonunda pek çok uluslararası kuruluşun kurulmasına vesile…


Barış Güvercini

Dünya Barışı İçin Türkiye’nin Görevleri

Barış eğitimi için küresel kampanya düzenleyicileri barışın, barış kültürünün oluşturulmasıyla mümkün olacağını savunurlar. Bu savunularını “barış kültürü, dünya vatandaşları küresel sorunları anladıkları, çatışmalara çözüm bulma becerisi kazandıkları, şiddete başvurmaksızın adalet için mücadele ettikleri, insan hakları…Sorunlar, konuşularak çözüme kavuşturulabilir.

Çatışmalar Şiddete Başvurmadan Çözüme Kavuşturulmalı

Toplumsal yaşam içinde hepimiz ailede, okulda ve yakın çevremizde değişik nedenlerle çatışmalar yaşarız. Bu durum son derece doğaldır. Çünkü toplumu meydana getiren insanların düşünceleri, kişilikleri, karakterleri, beklentileri, çıkarları ve kültürleri birbirinden farklıdır. Çatışmalar çoğunlukla insanların;…