Barış ve Uzlaşma

Barış ve Uzlaşma

Bireyin Kendisiyle Barışık Olmasının Toplumsal Barışa Etkisi

Kendisiyle barışık olmanın önemli sonuçlarından biri de toplumsal barışa yaptığı katkıdır. Kendisiyle barışık insanın dışa vuran özelliklerini Psikiyatr Dr. Özkan Pektaş şöyle tanımlıyor: “Özellikle duygulanımlarını dengeleyen, tepkilerini kontrol edebilen, mümkün olduğunca nerede, ne şekilde davranacağını…


Demokratik Sistem

Demokrasi ve İnsan Hakları Sözlüğü

Aktif vatandaş: Günlük yaşamında toplumun sorunlarını ön plana alan ve bu çerçevede insan hakları ve demokrasiyle uyumlu bir şekilde sorunların çözümü için harekete geçen katılımcı vatandaştır. Aktif vatandaşlık: İnsan hakları ve demokrasiyle uyumlu, karşılıklı saygıya…Dünya Barışı Haritası (Instıitue for Economics and Peace, 2012)

Dünyada Barış – Cihanda Sulh

Dünya üzerinde pek çok ülkede savaş ve iç karışıklık gibi çatışma durumlarının olduğu görülmektedir. Bu çatışma durumları, bazen bir ülkenin kendi içinde, bazen de ülkeler arasında yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda barışın sağlanması ve sürdürülmesi için…


Son Beş Yılda Nobel Barış Ödülü Alanlar ve Alma Nedenleri

Türkiye’nin Dünya Barışına Etkisi

Dünyada kalıcı ve sürekli bir barış için insanların kendi kendileriyle ve çevreleriyle barışık olmaları gereklidir. Dünya çapında barış ancak ülkeler arasında da barış ve huzur ortamı sağlandığında gerçekleşir. Tıpkı bireylerin kendi aralarındaki çatışmalara uzlaşmacı çözümler…


Şiddet, şiddeti doğurur!

Şiddet Türleri Nelerdir?

Aşağıda yer alan şiddet türleri, toplumda iletişim ve dayanışmayı ortadan kaldırmanın yanı sıra insanların toplum içinde birbirine yabancılaşmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla toplum birlik ve beraberliği tehdit ederek toplumsal barış ortamının bozulmasına da zemin hazırlamaktadır. Çocuğa…