Barış ve Uzlaşma

Toplumsal Birliğin Tehdidi: Şiddet

Ortak yaşam ve değer birlikteliği toplumsal yapının devamlılığı açısından son derece önemlidir. Toplumsal yapının bütünlüğünü korumak ve devamlılığını sağlamaktan her birey sorumludur. Bu sorumluluk, toplumdaki tüm bireyler tarafından benimsenmiş olmalıdır. Bu bireyler, doğaya ve topluma…


Çatışmayı Çözme Yolları

İnsanlar karşı karşıya kaldıkları çatışmaları farklı yollarla çözmeye çalışmaktadırlar. İnsanların çatışma durumlarında beş farklı davranış sergiledikleri görülmektedir (Koruklu, 2010). İnsan haklarına dayalı demokratik bir toplumda çatışmaların barışçıl yollarla çözümü gerekir. Çatışma çözümü, çatışmaların barışçıl bir…


Çatışma Nedir?

Bireyler farklı istek ve arzulara sahiptirler. Bu yüzden bazı isteklerini yerine getirmek isterlerken diğer isteklerini yapamayabilirler. Örneğin; Nil, babasından aldığı para ile hem kendisine bir elbise almak hem de arkadaşları ile sevdikleri sanatçının konserine gitmek…


Bireysel Barıştan Toplumsal Barışa

Barış, günümüzde az bulunan bir değerdir. Bireyler arasındaki uyumsuzluklar ve farklı milliyetteki ve kültürdeki insanların birbirlerine karşı anlayışsız olmaları bu durumun göstergeleridir. Toplumların huzur içerisinde yaşayabilmeleri için barış kültürüne ihtiyaç vardır. Toplumsal barış, insan ilişkilerindeki…


Kendisiyle Barışık Olma

Birey, sahip olmadığı bir şeyi çevresine veremez. İnsan kendisiyle barışık değilse diğer insanlarla da barışık olması mümkün değildir. Çoğu insan çevresel baskılar karşısında sakin kalamadığı ve kendisini kontrol edemediği için diğer insanlarla sorunlar yaşar. Bazı…