Çeşitliliğe Çoğulcu Bakış

Farklılıklara Saygı Duymak

İnsanların pek çok benzer özelliği olmasına rağmen onu hemcinslerinden ayıran birtakım farklı yönleri de vardır. Farklılıkları yaratan önemli unsurlardan biri de kültürdür. Farklıyız çünkü kültürlerimiz farklı. Kültür, toplumdan topluma ve aynı toplum içinde yöreden yöreye…


Engellerim Engel Olmasın

Önceki sayfada yer alan İnternet haberlerinde hakkında bilgi verilen kişi, toplum içinde yaşayan milyonlarca engelliden birisidir. Onun yaşadığı durum engellilik şeklinde ifade edilmektedir. Engellilik kelimesinin birçok karşılığı bulunmaktadır. Bu karşılıklardan bir tanesi şu şekildedir: “Fiziksel…Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sorumluluklarımız

Toplumun cinsiyete dayalı olarak geliştirdiği ön yargılar, beraberinde kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı bir ayrımcılığı getirebilmektedir. Cinsiyete dayalı olarak yapılan ayrımcılığın temelinde, toplumda cinsiyete dayalı olarak yapılan iş bölümü yatmaktadır (Alkan, 2005). Bu iş…


Toplumsal Cinsiyet Algısı

Toplumda kadın ve erkeklere ait farklı roller vardır. Bu rollerin bazıları kadın ve erkeklerin biyolojik özelliklerine bazıları ise tamamen toplumun algısı ve kültürel özelliklerine dayalı olarak belirlenmiştir. Kadın ve erkekler arasındaki biyolojik farklılıklar cinsiyet kavramı…


Toplumsal Birliğin Harcı: Değerler

DEĞER; Bireylerin düşünce, tutum ve eylemlerinde birer standart olarak ortaya çıkan kültürel ögelerdir (Çağlar, 2005). Değerler, doğrudan ve dolaylı bir şekilde insan hayatına yön verir. Bireyler, hayatları boyunca aldıkları kararlarda ve gerçekleştirdikleri eylemlerde sahip oldukları…