Demokratik Sistem ve Yaşayan Demokrasi

Demokrasi

Demokrasinin Uygulanma Biçimleri Nelerdir?

Demokrasinin uygulanma biçimleri, doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yarı doğrudan demokrasi olmak üzere üçe ayrılır. Doğrudan demokrasi, Eski Yunan Şehir Devletleri ve İsviçre Kantonlarında uygulanmıştır. Yarı doğrudan demokrasinin araçlarına (referandum, halk vetosu vb.) İtalya’da başvurulur….


Demokratik Vatandaş

Demokratik Vatandaş

Aristoteles, “İyi insan olmak her zaman iyi vatandaş olmak anlamına gelmez.” der. “İyi vatandaş kimdir ve özellikleri nelerdir?” sorusu Eski Yunan’dan beri yanıtı aranan bir soru olmuştur. Antik Çağ’da iyi insan iyi vatandaş olarak düşünülüyordu….


Demokrasinin Temel Değerleri

Demokrasinin Temel Değerleri

Jürgen Habermas demokrasiyi ortak bir iradenin oluşum süreci olarak tanımlıyor. İşte bu ortak iradenin oluşturulmasına herkesin katılım sağlayabilmesi için kurumların ve hukuk kurallarının yeniden düzenlenmesi gerekir. Burada katılım kültürü oldukça önemlidir. Çünkü insanlar katılım sayesinde…Yarı Doğrudan Demokrasi

Demokratik Siyasal Sistemler

Dünya üzerinde bugün yüz doksan iki bağımsız ülkenin olduğu kabul edilmektedir (UNICEF, 2013). Bu ülkelerin bazılarının yönetim biçimi cumhuriyet olarak adlandırılmıştır. Bazı ülkeler ise monarşi, sultanlık ve prensliktir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde de birbirinden farklı yönetim…


Demokrasiye Giden Yol

Demokrasi Bilinci Nedir?

Demokrasiler, bireylerin demokratik tutum ve davranışlarıyla ayakta kalırlar. Demokrasilerde bireyler benmerkezci değil toplumun eşit ve sorumlu birer üyeleri olduklarının bilincindedirler. Demokratik bir yönetimin varlığı, işleyişi ve sürekliliği de demokratik vatandaş olma bilincine sahip ve bu…