Demokratik Sistem ve Yaşayan Demokrasi

Demokratik Sistem

Demokrasi ve Temel İlkeleri

Demokrasi, ilk çağlardan beri filozof ve bilim adamlarının üzerinde konuştukları ancak net bir tanıma varamadıkları bir kavramdır. Demokrasi, eski Yunanca’da halk anlamına gelen “demos” ve yönetim anlamına gelen “kratos” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup “halkın yönetimi”…


Demos Krallığı (Temsili)

Demos Krallığı

Dağlık bir bölgede çok küçük bir ülke olan Demos, yüzyıllar boyunca dünyadaki diğer toplumlarla çok az temas hâlinde olmuştur. Krallıkla yönetilen Demos, son zamanlarda farklı toplumsal ve yönetsel yapısından dolayı çok dikkat çekmeye başlamıştır. Ülke…