İnsan Hak ve ÖzgürlükleriAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Koruma Mekanizmalarının İşlevleri ve Katkıları

Uluslararası koruma organlarının yaptıkları çalışmalar, insan hakları ihlallerinin önlenmesinde büyük katkılar sağlamışlardır. Uluslararası koruma organlarının sağladıkları en önemli katkılardan biri taraf devletlerde demokratikleşme sürecini hızlandırmak olmuştur. Uluslararası sözleşmeler taraf devletler için bağlayıcı hükümler içerdiklerinden taraf…


İnsanlar hedeflerine varmak için tercihlerde bulunurlar.

Sözleşme İçi ve Sözleşme Dışı Denetim

Sözleşme İçi Denetim Bu denetim, en güçlü ve rahat uygulanabilen bir mekanizmadır. Çünkü denetlenmesi gereken devlet “taraf devlet” statüsündedir. Yani bu devlet, sadece sözleşmeyi oluşturan uluslararası kuruluşun bir üyesi olmakla kalmamış; aynı zamanda sözleşmeye imza…


Demos Krallığı (Temsili)

Uluslararası Korumanın Dayanakları ve Türleri

İnsan haklarının korunmasına yönelik Uluslararası belgeler genelde iki başlık altında değerlendirilebilir. Bunlardan ilki Uluslararası bildirgelerdir. Uluslararası bildirgeler, bildirgeye taraf devletler için bağlayıcı hükümler içermezler. Bildirge ile sağlanan hakların korunması için herhangi bir denetim mekanizması ve…