İnsan Hak ve Özgürlükleri
İfade, Örgütlenme ve Din Özgürlüklerinin Korunması ve Geliştirilmesi

İnsan Hakları Eylem Planı 4. Amaç: İfade, Örgütlenme ve Din Özgürlüklerinin Korunması ve Geliştirilmesi

İfade ve Basın Özgürlüğüne İlişkin Standartların Yükseltilmesi İfade özgürlüğünün en geniş şekilde teminat altına alınması amacıyla ilgili mevzuat uluslararası insan hakları standartları doğrultusunda gözden geçirilecektir. Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının…