İnsan Hak ve ÖzgürlükleriTemiz Bir Çevrede Yaşama Hakkı ve Çevreyi Temiz Tutma Sorumluluğu

Hak ve Özgürlükleri Sorumlu Kullanmak

İnsan haklarına dayalı demokrasilerde, haklar anayasalarla güvence altına alınmıştır. Ancak, bu hakların anayasalarda yer alması onların insanlar tarafından kullanılmasını sağlamamaktadır. Hakların kullanılabilmesi, onların farkında olan ve gerektiğinde kullanan bilinçli vatandaş olmayı gerektirmektedir. Örneğin, temiz bir…


Toplumsal Yaşamda Eşitlik

Toplumsal Yaşamda Hak ve Özgürlüklerimiz

Bireyler kimi zaman günlük yaşamda kullandıkları hak ve özgürlüklerinin farkına varamayabilirler. Ancak, hak ve özgürlüklerin kullanımı bir engel veya sınırlama ile karşı karşıya kaldığında, hak ve özgürlüklerinin önemi ortaya çıkar. Bu açıdan bakıldığında insanların hak…


İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Hak ve Özgürlüklerini Koruma Belgeleri

Dünyada temel insan hak ve özgürlüklerine karşı tehditler bulunmaktadır. Dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de insan hak ve özgürlükleri ihlalleri yaşanmaktadır. Buna karşın, dünyada tehditleri en aza indirmek, temel insan hak ve özgürlüklerini korumak…


İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Haklarının Etik Temelleri

Sosyal bir varlık olan insan toplum içinde yaşar. Toplum içinde yaşamak, çeşitli kurallara ve ilkelere uygun davranmak anlamına gelmektedir. Sahip olduğu bilinç ile diğer canlılardan ayrılan insan, uyulması gereken kurallar bütününü ve ilkeleri oluşturur. Bu…