Temel Kavramlar

Demokrasiye Giden Yol

Demokrasi Türleri ve Demokrasi Türlerinin Özellikleri

Demokrasi türleri denilince aklımıza; normatif yani ideal demokrasi ve deneysel demokrasi geliyor. Bu demokrasi türlerini başlıklar halinde inceleyeceğiz. Ayrıca deneysel demokrasiyi de kendi içerisinde; çoğulcu demokrasi, konsensüs demokrasi ve çoğunlukçu (westminster) demokrasi olmak üzere 3…


Demokrasi

Demokrasi Kavramı, Demokrasi Nedir?

Çağımızın en önemli özelliklerinden biri, tartışmasız, demokrasi düşüncesinin yayılması ve geniş bir uygulama alanı bulmasıdır. Bu hal, demokrasi konusunda bir görüş birliği olduğu anlamına da gelmemektedir. Demokrasi kavramını ilk olarak Antik Yunanlılar milattan önce 500…


Demokratik Sistem

Örgütsel Davranışa Dair Sorular 2

Örgütsel davranış hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek için en iyi çalışma yöntemlerinden birisi olan soru-cevap yöntemini kullanabiliriz. Şimdi, Örgütsel davranış konusunda cevapları merak edilebilecek bir kaç soruyu cevaplandıralım., Örgütsel Davranış Soruları Soru: Nükleer santralde…


İnsan Hak ve Özgürlükleri

Örgütsel Davranışa Dair Sorular

Örgütsel davranış hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek için en iyi çalışma yöntemlerinden birisi olan soru-cevap yöntemini kullanabiliriz. Şimdi, Örgütsel davranış konusunda cevapları merak edilebilecek bir kaç soruyu cevaplandıralım., Örgütsel Davranış Soruları Soru: İnsan ve…


Hukuk Devleti ve İnsan Hakları

Din-Hukuk İlişkisi

Arapça bir sözcük olan “Din” sözcüğü laiklik ve teokratik devlette temel anahtar sözcüktür. Din, kelimesi kök itibariyle tek bir mana taşımaktadır. Bu mana boyun eğmek, itaat etmek, alçaltmak, kibrini kırmaktır. Bu kökten “Medine” kelimesi türemiştir….


Atatürk Dua Ederken

Teokratik ve Laik Devlet Tanımları

Teokratik Devlet Din ve dinî teşkilat, devletin üzerinde bir müessesedir. Devlet dine tabidir. Siyasî hâkimiyet, dinî teşkilatın başında bulunan ruhanilere ait olan devlete teokratik devlet denir. İlkel yerli kavimler, Hititler, İsrail oğullarından Kral Davut, Mısır…