Tüketirken bilinçli olmak gerekir.

Bilinçli Tüketici İlkeleri Nelerdir?

Bilinçli tüketici ilkelerini maddeler halinde inceleyelim. Bilinçli Tüketici İlkeleri: Alışveriş için önceden planlama yapınız. Yapacağınız tüketimin çevreye ve topluma etkisini dikkate alınız. Yalnızca gerçekten ihtiyacınız olanları satın alınız. Satın aldığınız ürünleri ve paketlerini gerektiğinde tamir…


Tüketirken bilinçli olmak gerekir.

Tüketirken de Bilinçliyiz

Günümüz dünyasında bilinçli tüketici olmak birçok açıdan son derece önemlidir. Birincisi, doğal kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekliliği bilinçli tüketici olmayı zorunlu kılmaktadır. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok tüketim malının ham maddesi doğada sınırlı miktardadır. Bu…


Çevrelerindeki Sorunun Çözümü İçin Harekete Geçmiş Vatandaşlar

Aktif Vatandaş Olmak İçin Harekete Geçmek

Çevrenizde toplumsal yaşam, doğal çevre ve sağlık ile ilgili birçok sorun yaşanıyor olabilir. Bu sorunların çözümünde kimlerin ne tür roller üstlendiklerini hiç düşündünüz mü? Hatta bunun da ötesinde bu sorunların çözümünde siz de bir rol…


Yarı Doğrudan Demokrasi

Demokratik Karar Alma Süreçlerine Katılım

Demokrasi sadece halkın kendisini yönettiği bir sistem değil, bir yaşam şeklidir. Bu yaşam, demokrasi kültürünü gerektirmektedir. Demokrasi kültürü ise halkın yaşama aktif katılımını zorunlu kılmaktadır. Halk, yaşadığı her yerde, ailede, işte, çevrede, toplumda aktif katılımcı…Kukla

Özgür ve Özerk Birey Olmak

İnsanlar doğuştan özgürdürler. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddelerinden birisinin de ‘özgürlük’ olduğunu hatırlayalım. Özgürlük; her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur (TDK, 2013). Günlük hayatta aldığımız her…