Aktif Vatandaş Olmak İçin Harekete Geçmek

Çevrenizde toplumsal yaşam, doğal çevre ve sağlık ile ilgili birçok sorun yaşanıyor olabilir. Bu sorunların çözümünde kimlerin ne tür roller üstlendiklerini hiç düşündünüz mü? Hatta bunun da ötesinde bu sorunların çözümünde siz de bir rol…


Demokratik Karar Alma Süreçlerine Katılım

Demokrasi sadece halkın kendisini yönettiği bir sistem değil, bir yaşam şeklidir. Bu yaşam, demokrasi kültürünü gerektirmektedir. Demokrasi kültürü ise halkın yaşama aktif katılımını zorunlu kılmaktadır. Halk, yaşadığı her yerde, ailede, işte, çevrede, toplumda aktif katılımcı…Özgür ve Özerk Birey Olmak

İnsanlar doğuştan özgürdürler. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddelerinden birisinin de ‘özgürlük’ olduğunu hatırlayalım. Özgürlük; her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur (TDK, 2013). Günlük hayatta aldığımız her…