İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Haklarının Etik Temelleri

Sosyal bir varlık olan insan toplum içinde yaşar. Toplum içinde yaşamak, çeşitli kurallara ve ilkelere uygun davranmak anlamına gelmektedir. Sahip olduğu bilinç ile diğer canlılardan ayrılan insan, uyulması gereken kurallar bütününü ve ilkeleri oluşturur. Bu…


Bir İnsanlık Onuru

Bir İnsanlık Onuru Hikayesi

Bu olay 14 Ekim 1998’de kıtalar arası bir uçuş esnasında gerçekleşmiştir. Bir kadın, uçakta siyahi bir adamın yanında oturuyordu. Durumdan rahatsızlığını belli edercesine, hostesten başka bir yer bulmasını istedi, zira öylesine antipatik birinin yanında oturamazdı….


İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Hak ve Özgürlükleri

Hak, genel olarak kişinin toplumdan isteyebileceği, talep edebileceği ve kullanabileceği meşru gerekçesi olan bir iddiadır. Eğer bir öğrenci parasını ödeyerek toplu taşıma araçları için toplu taşıma kartı almışsa, kartında kontör olduğu sürece toplu taşıma araçlarından…Yarı Doğrudan Demokrasi

Demokratik Siyasal Sistemler

Dünya üzerinde bugün yüz doksan iki bağımsız ülkenin olduğu kabul edilmektedir (UNICEF, 2013). Bu ülkelerin bazılarının yönetim biçimi cumhuriyet olarak adlandırılmıştır. Bazı ülkeler ise monarşi, sultanlık ve prensliktir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde de birbirinden farklı yönetim…


Demokrasiye Giden Yol

Demokrasi Bilinci Nedir?

Demokrasiler, bireylerin demokratik tutum ve davranışlarıyla ayakta kalırlar. Demokrasilerde bireyler benmerkezci değil toplumun eşit ve sorumlu birer üyeleri olduklarının bilincindedirler. Demokratik bir yönetimin varlığı, işleyişi ve sürekliliği de demokratik vatandaş olma bilincine sahip ve bu…