Demokrasi

Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi

Demokrasi, salt bir yönetim biçimi ve siyasal sistem olmanın ötesinde aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Hatta yaşam biçimi olarak demokrasi yönetim biçimi ve siyasal sistem olarak demokrasinin üstündedir denilebilir. Demokratik bir yaşam tarzını benimsememiş, günlük…

Hukuk

1982 Anayasası ve Özellikleri

1982 Anayasası temel ilkeleri bakımından bazı farklılıklar içermekle birlikte 1961 Anayasası’na benzemektedir. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası Arasındaki Farklılıklar Çift meclis sisteminin kaldırılması Temel hak ve özgürlükler için getirilen sınırlamalar arttırılarak devletin ön plana çıkarılması…