Demokrasiye Giden Yol

Liberal Demokrasi Nedir?

LİBERAL DEMOKRASİ, batılı toplumsal siyasal örgütlenme tarzının kurumsallaşmış niteliklerini ifade etmektedir. Liberal demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinin varlığını esas almakta, bireysel eşitlik ve özgürlüğü tesis etmeye gayret eden toplumsal-siyasal kurumsallaşmanın gerektiğini kabul etmektedir. Bu çerçevede…


Demokrasiye Giden Yol

Müzakereci Demokrasi Nedir?

MÜZAKERECİ DEMOKRASİ’nin, devlette kurum ve kuralların oluşturulması, her türlü sorunların çözümünde karşılıklı görüşmeye, danışmaya ağırlık veren bir yaklaşımı esas aldığı ileri sürülmektedir. Müzakereci demokrasi, liberal demokrasinin gelişen dünya düzeninde toplumların karşılaştığı sorunların çözümünde yetersiz kaldığı…


Demokrasi

Doğrudan Demokrasi Nedir?

Doğrudan demokrasi, halkın egemenliği bizzat, aracısız kullanmasıdır. Kökeni halk egemenliği ve egemenliğin devredilmezliği teorisine dayanmaktadır. Egemenliğin devredilmezliği teorisinin temeli ise Rousseau’nun sosyal sözleşme doktrinine ve egemenliğin devredilmezliği kuramına dayanmaktadır. Doğrudan demokraside devlet için gerekli tüm…


Demokrasiye Giden Yol

Demokrasi Türleri ve Demokrasi Türlerinin Özellikleri

Demokrasi türleri denilince aklımıza; normatif yani ideal demokrasi ve deneysel demokrasi geliyor. Bu demokrasi türlerini başlıklar halinde inceleyeceğiz. Ayrıca deneysel demokrasiyi de kendi içerisinde; çoğulcu demokrasi, konsensüs demokrasi ve çoğunlukçu (westminster) demokrasi olmak üzere 3…


Demokrasi

Demokrasi Kavramı, Demokrasi Nedir?

Çağımızın en önemli özelliklerinden biri, tartışmasız, demokrasi düşüncesinin yayılması ve geniş bir uygulama alanı bulmasıdır. Bu hal, demokrasi konusunda bir görüş birliği olduğu anlamına da gelmemektedir. Demokrasi kavramını ilk olarak Antik Yunanlılar milattan önce 500…


Demokratik Sistem

Örgütsel Davranışa Dair Sorular 2

Örgütsel davranış hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek için en iyi çalışma yöntemlerinden birisi olan soru-cevap yöntemini kullanabiliriz. Şimdi, Örgütsel davranış konusunda cevapları merak edilebilecek bir kaç soruyu cevaplandıralım., Örgütsel Davranış Soruları Soru: Nükleer santralde…