Demokratik Vatandaş

Demokratik Vatandaş

Aristoteles, “İyi insan olmak her zaman iyi vatandaş olmak anlamına gelmez.” der. “İyi vatandaş kimdir ve özellikleri nelerdir?” sorusu Eski Yunan’dan beri yanıtı aranan bir soru olmuştur. Antik Çağ’da iyi insan iyi vatandaş olarak düşünülüyordu….


Demokrasinin Temel Değerleri

Demokrasinin Temel Değerleri

Jürgen Habermas demokrasiyi ortak bir iradenin oluşum süreci olarak tanımlıyor. İşte bu ortak iradenin oluşturulmasına herkesin katılım sağlayabilmesi için kurumların ve hukuk kurallarının yeniden düzenlenmesi gerekir. Burada katılım kültürü oldukça önemlidir. Çünkü insanlar katılım sayesinde…


Çocuk Hakları

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Madde 1, Çocuğun tanımı: Sözleşmeye göre on sekiz yaşına kadar çocuksunuz. Madde 2, Ayrımcılık: Irk, renk, cinsiyet, din, görüş, köken veya ekonomik durum, engellilik doğum veya anne babanız veya vasinizin herhangi bir başka özelliği nedeniyle…


Demokratik Sistem

Demokrasi ve İnsan Hakları Sözlüğü

Aktif vatandaş: Günlük yaşamında toplumun sorunlarını ön plana alan ve bu çerçevede insan hakları ve demokrasiyle uyumlu bir şekilde sorunların çözümü için harekete geçen katılımcı vatandaştır. Aktif vatandaşlık: İnsan hakları ve demokrasiyle uyumlu, karşılıklı saygıya…Dünya Barışı Haritası (Instıitue for Economics and Peace, 2012)

Dünyada Barış – Cihanda Sulh

Dünya üzerinde pek çok ülkede savaş ve iç karışıklık gibi çatışma durumlarının olduğu görülmektedir. Bu çatışma durumları, bazen bir ülkenin kendi içinde, bazen de ülkeler arasında yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda barışın sağlanması ve sürdürülmesi için…